O nás

Naša spoločnosť Zakrajšek d. o. o. pôsobí v oblasti nástrojárstva a kovovej galantérie.

Naša činnosť je zameraná predovšetkým na výrobu nitov (plné nity, poloduté nity), svorníkov, osí a skrutiek s metrickým závitom. Na výrobu alebo opravu nástrojov máme k dispozícii vlastnú nástrojáreň.

Začiatky spoločnosti siahajú do roku 1965, keď remeselné práce prebiehali v rodinnom kruhu. Spoločnosť Zakrajšek d. o. o. bola založená v roku 2000, vytvorená zo živnosti Orodjarstvo in kovinska galanterija, Sašo Zakrajšek s. p. Kvôli stálemu zvyšovaniu objemu výroby bol podnik presunutý do nových priestorov.

Dnes má spoločnosť sídlo a výrobné priestory na Škofjeloškej ceste 36 v Preske pri Medvodách.

Činnosť našej spoločnosti je založená na mnohoročných skúsenostiach, odborných znalostiach zamestnancov ako aj na vízii s jasnými cieľmi. Hľadáme nové výzvy, usilujeme sa o moderný prístup vo výrobe vysoko kvalitných výrobkov, snažíme sa čo najrýchlejšie reagovať na požiadavky a spolupracovať s kvalitnými a spoľahlivými partnermi a dodávateľmi. Dlhoročná spolupráca s niektorými obchodnými partnermi je dôkazom toho, že naše produkty sú kvalitné, ceny konkurenčné a že naši klienti sú s našou prácou spokojní.

Vyrábame asi 250 ton sériových produktov ročne na základe objednávok už etablovaných obchodných partnerov. Avšak sme k dispozícii aj pre menšie firmy so špeciálnymi požiadavkami.

Kontaktujte nás a dohodneme sa na ďalšej spolupráci.

Prajem vám úspešný pracovný deň!

Sašo Zakrajšek
Riaditeľ
Riaditeľ Zakrajšek