Nity

Nity na zákazku - cena

Nity majú veľmi široké spektrum použitia. To sú prvky s deformovaným tvarom, ktoré sa použivajú na spájanie dvoch alebo viacerých časti. Nity pre vás vyrobíme na objednávku.

Skrutky

Skrutky – výroba a predaj skrutiek

Na zákazku vám vyrobíme skrutky z rôznych materiálov a pre rôzne účely. Skrutky môžu mať dĺžku až do 40 mm a od M 2,5 až do M 6. Neexistujú žiadne iné obmedzenia.

 

Svorníky

Svorníky – použiteľnosť a cena

Svorníky sú zaisťovací elementy s pomocou ktorých spájame alebo pripájame jednotlivé časti do pohyblivých spojení. Svorníky na mieru vám vyrobíme so svojím náradím.

Osi

Osi na zákazku

V spoločnosti Zakrajšek okrem nitov, skrutiek a svorníkov vyrábame aj osi. Vyrábame ich z rôznych materiálov priemeru od 0,6 až do Ø 7 mm a dĺžky až do 75 mm.

 

Nity, skrutky, svorníky a osi na zákazku

Vitajte na našej novej internetovej stránke!

 

 

Vo spoločnosti Zakrajšek d.o.o. sa zaoberáme výrobou nástrojov a kovovými výrobkami. Výroba je zameraná predovšetkým na výrobu nitov (plné nity, poloduté nity), svorníkov, osí a skrutiek s metrickým závitom. Pre výrobu a opravu máme k dispozícii tiež svoju nástrojáreň.

Spoločnosť Zakrajšek d.o.o. má sídlo a výrobne priestory na Škofjeloške ceste 36, Preska pri Medvodah.